ساخت استیل استراکچر مربوط به پروژه استحصال اتان پارسیان همکاری با شرکت مهندسی همپا

hampa1

 ساخت و نصب انواع سازه های مسکونی مرتفع

 فلزی پیچ و مهره ای فجرtiny

پروژه آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام، آیتم 1208 همکاری با شرکت محترم پیدک pidec9
- پروژه دیوان محاسبات بوشهر 5Bushehr

- ساخت استراکچرهای ایرکولر، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا

 های صنعتی فلزی هیسکو.jpg فاز 20

ـ ساخت استراکچر فلر مربوط به پالایشگاه سپهر پارسیان به ارتفاع 96 متر

Flare 6

 - ساختمان اداری منطقه 5 عملیات گاز

pardis3 - Copy 

ـ ساخت سازه فلزی ساختمان کلینیک ویژه بیمارستان، در شهرستان فسا با اتصالات پیچ و مهره ای

کلینیک ویژه 1 

ـ ساخت استراکچر Aircooler مربوط به ایستگاه تقویت گاز کوهدشت، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا (آیتم A86) 

A86-tiny
   

 ـ ساخت سازه فلزی کلینیک ویژه بیمارستان واقع در شهرستان فیروزآباد با اتصالات پیچ و مهره ای

firuz
   
  ـ همکاری با شرکت محترم کیمیاگران صنعت پارس مربوط به پتروشیمی ایلام (آیتم Flare 16)  FL16
   
ـ ساخت استراکچر Aircooler مربوط به پتروشیمی مرجان، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا (آیتم AE-2026)  2026
 
 ـ همکاری با شرکت محترم کیمیاگران صنعت پارس (آیتم Flare 17) مربوط به پتروشیمی کنگان
FL17 tiny
 
ـ ساخت استراکچر Air Cooler پروژه A44 (آیتم 5004) همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا A44-t
 
 ـ ساخت استراکچر Reformer مربوط به پتروشیمی بوشهر همکاری با شرکت محترم کیمیاگران صنعت پارس M394
 
ـ ساخت Stack مربوط به پتروشیمی بوشهر، همکاری با شرکت محترم کیمیا گران صنعت پارس Stack 5
 
ـ ساخت استراکچر Flare همکاری با شرکت محترم کیمیا گران صنعت پارس Flare
   


ـ طراحی، ساخت و نصب استراکچر جدید پایانه امیرکبیر


هیسکو پایانه امیرکبیر ت
   
ـ طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی ییلاق واقع در بلوار صنایع پل ییلاق شرکت هیسکو ت
   
- ساخت سازه فلزی کلینیک ویژه بیمارستان واقع در شهرستان کازرون با اتصالات پیچ و مهره ای kazerun
ـ ساخت استراکچر Aircooler مربوط به پتروشیمی مرجان، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا (آیتم AE-5004) 22
   
 - ساخت سازه فلزی پروژه سروناز واقع در شیراز با اتصالات پیچ و مهره ای  bina1
   

- ساخت بیش از 18.000 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای طرح تیپ بنیاد مسکن

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای tiny
   
- طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی بلوار هفت تنان مقابل بوستان کوهپایه پل کوهپایه-شرکت هیسکو ت
   
 - طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی بلوار نواب صفوی  هیسکو-پل نواب تاینی
   
 - طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی واقع در شهرک پردیس  پل پردیس-شرکت هیسکو
   
ـ ساخت استراکچر Aircooler مربوط به پتروشیمی مرجان، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا (آیتم AE-3002)  پروژه صنعتی AE-3002
   
- ساخت پایه تلسکوپی در شهرستان گراش
 های صنعتی فلزی هیسکو تاور تاینی
   
- طراحی، ساخت و نصب اسکلت فلزی مدرسه ابتدایی عمار اسکلت فلزی هیسکو- مدرسه تاینی
   
- طراحی، ساخت و نصب انواع سوله صنعتی سوله صنعتی-هیسکو تاینی

ـ ساخت پلت فرم های تاور، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا

سازه صنعتی شرکت هیسکو