ـ پروژه آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام، آیتم 1208

همکاری با شرکت محترم پیدک

 

pidec 1

pidec 2

pidec 3

pidec 4

pidec 5 

 

 

 

   

ـ ساخت اسکلت ساختمانی 8 طبقه با اتصالات پیچ و مهره ای

بلوار رازی شیراز ـ همکاری با جناب آقای مهندس بهادری

 

 bahadori 1 

bahadori5

bahadori6

 bahadori7