تضمین کیفیت

شرکت هخامنش (HISCO) دارای گواهینامه های بین المللی ISO9001 و ISO/TS 29001 می باشد.

  

استاندارد 9001 هیسکو 1

 

استاندارد 29001 هیسکو 1 

 


  

استاندارد 9001 هیسکو

 

استاندارد 29001 هیسکو 

  

کنترل کیفی رنگ هیسکو

 

Air cooler 4

 


 

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی4.JPG

 

Air cooler2

 

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی5.JPG 

 


  

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی2

Air 3 


 

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی3 

 

Air cooler1