رضایت مشتریان

 

 گواهی رضایت شرکت مهندسی همپا

 

EngHampa1

 

 

 


 

 

 گواهی رضایت شرکت فاتح صنعت

 

فاتح صنعت

 


  

گواهی رضایت شرکت نیتل پارس

 

نیتل پارس

 

 


 

گواهی رضایت سازمان ترافیک در خصوص ساخت پل هوایی فلزی عابرپیاده رجایی

 

Rajaii


 

 گواهی رضایت بنیاد مسکن شهرستان بم درخصوص ساخت 4000 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

 

بم

 


 

گواهی رضایت بنیاد مسکن استان قزوین درخصوص ساخت 1200 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

 

قزوین 1200

 


 

 گواهی رضایت سازمان ترافیک در خصوص ساخت پل هوایی فلزی عابرپیاده بلوار هفت تنان (کوهپایه)


Kuhpaye overpass

  


 

  گواهی رضایت بنیاد مسکن استان کرمان درخصوص ساخت 2800 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

  

کرمان 2800 اس

   گواهی رضایت سازمان ترافیک در خصوص ساخت پل هوایی فلزی عابرپیاده مجتمع ییلاق

 Yeilagh Overpass

 


 

گواهی رضایت بنیاد مسکن استان کرمان درخصوص ساخت 1500 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

 

سپهر کرمان

 


 

گواهی رضایت سازمان ترافیک در خصوص ساخت پله پل هوایی فلزی عابرپیاده مجتمع ییلاق

Yeilagh-Stair

   


 

گواهی رضایت بنیاد مسکن استان فارس درخصوص ساخت 1700 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

بنیاد مسکن فارس