ساخت استراکچرهای ایرکولر، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا

 

این پروژه ها شامل ساخت موارد زیر می باشند: 

  •  Main Structure
  • Walk Way
  • Moto Sup
  • Handrail Ladder
  • Fan Guard
  • Pulley Gaurd

 

نام پروژه: A65

مکان اجرای پروژه: پارس جنوبی، فاز 20 و 21

سازه های صنعتی هیسکو- A65

سازه های صنعتی هیسکو- A65-1 ینب سازه های صنعتی هیسکو- A65-2
سازه های صنعتی هیسکو
سازه های صنعتی هیسکو- A65-3 سازه های صنعتی هیسکو- A65-4

  

A65-5

A65-6

A65-7

 

  

سازه های صنعتی هیسکو- A64

 

 

 

 

 

  

نام پروژه: A64

مکان اجرای پروژه: پتروشیمی تهران 

  

سازه های صنعتی هیسکو

 

 

 

 

 

 

نام پروژه: A49

مکان اجرای پروژه: پارس جنوبی

سازه های صنعتی هیسکو- A49

   

 سازه های صنعتی هیسکو- A29

 

 

 

 

 

 

نام پروژه: A29

مکان اجرای پروژه: پتروشیمی گچساران


 

 دیگر پروژه ها:

- ساخت پلت فرم های تاور، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا

- ساخت استراکچر Aircooler مربوط به پتروشیمی مرجان، همکاری با شرکت محترم فاتح صنعت کیمیا

- طراحی، ساخت و نصب استراکچر جدید پایانه امیرکبیر

- ساخت استراکچرهای مسکونی مرتفع

- طراحی، ساخت و نصب بیش از 18.000 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای طرح بنیاد مسکن فارس

- طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی بلوار هفت تنان مقابل بوستان کوهپایه در شهر شیراز

- طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی بلوار نواب صفوی در شهر شیراز

-طراحی، ساخت و نصب پل فلزی هوایی ییلاق واقع در بلوار صنایع شهر شیراز

- طراحی، ساخت و نصب پل فلزی واقع در شهرک پردیس شیراز

- ساخت پایه تلسکوپی خط 66 کیلو ولت به حجم 120 تن در شهرستان گراش

- طراحی، ساخت و نصب اسکلت فلزی مدرسه ابتدایی عمار

- طراحی، ساخت و نصب انواع سوله فلزی